Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  81  -  88

Lizaty bakteryjne w terapii chorób układu oddechowego

Bacterial lysates in the therapy of respiratory diseases

Summary: Respiratory infections are the most common cause of medical consultations in adults and children. Their treatment and their effects constitute a significant cost to the health system, especially as they are often recurrent. In the treatment and prevention of such infections, it is worth considering the use of well-known oral immunostimulating preparations based on bacterial lysates. Their effectiveness has been confirmed in clinical trials in both children and adults, as well as in patients suffering from asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). They reduce the number of infections, the duration of the disease, the number of lesions in asthma or COPD, and the use of antibiotics. They are well tolerated by patients without showing any serious side effects. This publication is an attempt to briefly summarize the available clinical and pharmacological data on oral bacterial lysates available in Poland.
Keywords: immunomodulation, bacterial lysates, respiratory tract infection
Słowa kluczowe: immunomodulacja, lizaty bakteryjne, zakażenia dróg oddechowych

Infekcje układu oddechowego stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno w przypadku dorosłych, jak i pacjentów pediatrycznych. Szacuje się, że mogą one stanowić nawet około 1/5 wszystkich przyczyn zgonów u dzieci poniżej 5. r.ż. na świecie, zwłaszcza jeśli dotyczą dolnych dróg oddechowych, choć w znacznym stopniu trend ten odnosi się do krajów słabo rozwiniętych (1). Faktem jest, że za ok. 85–90% takich infekcji odpowiadają wirusy, w tym wirus grypy, rinowirusy czy adenowirusy, przed którymi (z wyjątkiem wirusa grypy) na chwilę obecną właściwie nie sposób się zabezpieczyć poprzez szczepienia ochronne (2). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, gdzie dysponujemy dobrze poznanymi doustnymi „szczepionkami” nieswoistymi. I choć infekcje bakteryjne są statystycznie rzadszą pierwotną przyczyną choroby, to niezwykle często stanowią stan wtórny w postaci nadkażenia bakteryjnego następującego po infekcji wirusowej lub jej współtowarzyszącego, co wynika z synergistycznego działania wirusów i bakterii w patogenezie infekcji dróg oddechowych (3).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • mgr farm. Katarzyna Molińska Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw. Klinika Pulmonologii Dziecięcej, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz