Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  96  -  101

Pokrzywka – zastosowanie leków przeciwhistaminowych

Urticaria ‒ the use of antihistaminic drugs

Summary: Urticaria is a heterogeneous disease with a complex patho-mechanism characterized by the presence of a complex of skin symptoms including wheals, angioedema, or the presence of both skin lesions simultaneously. The first-line treatment of urticaria are second-generation antihistamines, therefore the selection of the appropriate preparation is key to the optimization and effectiveness of the therapy. The drug often chosen in everyday practice is bilastine, which has a high safety profile even in long-term use, is effective in the treatment of urticaria and has no sedative effect. According to the current expert consensus, there are no indications to modify the treatment of urticaria in the COVID-19.
Keywords: urticaria, H1-antihistamines, bilastine, COVID-19
Słowa kluczowe: pokrzywka, leki przeciwhistaminowe II generacji, bilastyna, COVID-19

Pokrzywka (urticaria) jest heterogenną chorobą o złożonym patomechanizmie. Jej cechą charakterystyczną jest występowanie zespołu objawów skórnych, na który składają się bąble pokrzywkowe, obrzęk naczynioruchowy lub występowanie obu zmian skórnych jednocześnie. Zgodnie z definicją EAACI/GA²LEN/EDF/WAO (European Academy of Allergology and Clinical Immunology/Global Allergy and Asthma European Network/European Dermatology Forum/World Allergy Organization) bąble pokrzywkowe wykazują następujące cechy: centralny obrzęk różnej wielkości, podłoże rumieniowe z towarzyszącym świądem lub pieczeniem, przemijający charakter (bąbel znika w ciągu od 30 min do 24 godz.). Obrzęk naczynioruchowy u pacjentów z pokrzywką charakteryzuje się nagłym wystąpieniem obrzęku dolnej warstwy skóry właściwej i tkanki podskórnej lub błon śluzowych, któremu czasami towarzyszy ból; objawy ustępują do 72 godz.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Marcelina Przemęcka Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz