Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Powikłania neurologiczne w przebiegu COVID-19 a terapia witaminami z grupy B

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: lek. Aleksandra Pietruczuk, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, powikłania neurologiczne, terapia witaminami z grupy B, benfotiamina.