Czytelnia on-line

Maj 2021 NR 5 ( 400 )

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

Krztusiec u dorosłych

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 • dr n. med. Katarzyna Lewtak
Słowa kluczowe: krztusiec, choroby zakaźne, dorośli, szczepienia, epidemiologia

Nowe wytyczne AAAAI oraz ACAAI w leczeniu nieżytu nosa. Postępowanie lekarza rodzinnego w leczeniu nieżytu nosa u dorosłych

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: zapalenie błony śluzowej nosa, diagnostyka, leczenie

Nowe wytyczne w leczeniu zapaleń zatok EPOS 2020. Postępowanie lekarza rodzinnego w ZZP u dorosłych

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: zapalenie zatok, leczenie, EPOS

Między sercem a rozumem – jak zapobiegać i optymalnie leczyć udar niedokrwienny mózgu w przebiegu zatorowości sercowopochodnej?

  Autorzy:
 • dr n. med. Karolina Gawryś
 • prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: udar mózgu, migotanie przedsionków, leczenie przeciwkrzepliwe, incydenty zakrzepowo-zatorowe

Racjonalny wybór niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grup ryzyka sercowo-naczyniowego

  Autorzy:
 • lek. Pamela Czajka
 • lek. Marta Wolska
 • prof. dr hab. n. med. Marek Postuła
Słowa kluczowe: NLPZ, leczenie przeciwzapalne, celekoksyb, diklofenak, witaminy z grupy B, ryzyko kardiologiczne

Stosowanie leków prokognitywnych i przeciwpsychotycznych u pacjentów z otępieniem

  Autorzy:
 • lek. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz
 • dr hab. n. med. Marcin Siwek
Słowa kluczowe: otępienie, farmakoterapia, geriatria, donepezil, kwetiapina

Lekarz jest lekiem – rozmowa z lekarzem jako metoda rozwiązania problemów w farmakoterapii depresji. Opis przypadku

  Autorzy:
 • dr n. med. Sławomir Murawiec
Słowa kluczowe: farmakoterapia, depresja, sertralina, lekooporność, działania niepożądane, relacja terapeutyczna, rozwiązywanie problemów

Zalecenia kliniczne PTD 2021 w farmakoterapii pacjenta z cukrzycą typu 2 w praktyce lekarza rodzinnego – miejsce inhibitorów SGLT-2

  Autorzy:
 • lek. Sławomir Kozanecki
Słowa kluczowe: cukrzyca t2, zalecenia kliniczne, inhibitory SGLT-2, ryzyko sercowo-naczyniowe, przewlekła choroba nerek, niewydolność skurczowa serca

Zmiany skórne w przebiegu COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Słowa kluczowe: COVID-19, łuszczyca, osutka.

Bakteryjne i grzybicze zakażenia skóry

  Autorzy:
 • lek. Małgorzata Dominiak
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Słowa kluczowe: bakteryjne choroby, grzybice powierzchowne, leki przeciwgrzybicze

Zastosowanie probiotyków w chorobach przewodu pokarmowego według aktualnych wytycznych

  Autorzy:
 • dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Iżycka
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński
 • dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski
Słowa kluczowe: probiotyki, Clostridioides difficile, pouchitis, NEC

Psychobiotyki – bakterie probiotyczne do zadań specjalnych

  Autorzy:
 • dr n. med. Jowita Szeligowska
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński
 • dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski
Słowa kluczowe: psychobiotyki, mikrobiota, oś mikrobiota‒jelito‒mózg, jelitowy układ nerwowy, dysbioza

Hipokaliemia a COVID-19 – wyjątek czy reguła?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Słowa kluczowe: COVID-19, hipokaliemia, układ renina‒angiotensyna‒aldosteron, śmiertelność

Powikłania neurologiczne w przebiegu COVID-19 a terapia witaminami z grupy B

  Autorzy:
 • lek. Aleksandra Pietruczuk
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, powikłania neurologiczne, terapia witaminami z grupy B, benfotiamina.