Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2021, 5 ( 400 ) :  80  -  88

Bakteryjne i grzybicze zakażenia skóry

Bacterial and fungal skin infections

Summary: The paper reviews bacterial and fungal infections. Etiology, symptoms and treatment methods are discussed. The authors have concentrated on the clinical picture and therapeutic options. Diagnostic procedures are also briefly described.
Keywords: bacterial infections, superficial mycoses, antifungal drugs
Słowa kluczowe: bakteryjne choroby, grzybice powierzchowne, leki przeciwgrzybicze

Dermatozy wywołane przez bakterie i grzyby stanowią częsty problem w praktyce klinicznej. Ich rozpoznawanie i leczenie opiera się na wnikliwej analizie wywiadu, badania przedmiotowego oraz uzupełniających badań laboratoryjnych ‒ mikrobiologicznych oraz mikologicznych. Ważnym aspektem badania pacjenta jest ocena czynników ryzyka infekcji, takich jak przewlekła immunosupresja wywołana chorobami towarzyszącymi. Różnorodny obraz kliniczny zmian infekcyjnych skóry może powodować problemy diagnostyczne.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz