Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 9 ( 392 ) :  38  -  42

Śródmiąższowe zapalenie płuc

Interstitial pneumonia

Summary: Interstitial pneumonia is an inflammation of the lower respiratory tract that affects the lung parenchyma. Interstitial pneumonia differs from ordinary inflammations by a different course and less severe, non-specific symptoms. These diseases are often characterized by an insidious course, without the presence of characteristic symptoms. Imaging diagnostics and the lack of improvement after antibiotic therapy often contribute to the correct diagnosis. The paper analyzes the factors causing interstitial pneumonia, diagnostics and examples from medical practice presenting various clinical manifestations of this disease.
Keywords: interstitial pneumonia, atypical pneumonia, diagno-stics, clinical presentation, clinical cases
Słowa kluczowe: śródmiąższowe zapalenie płuc, atypowe zapalenie płuc, diagnostyka, manifestacja, przypadki kliniczne

W czasie pandemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 lekarze szczególną uwagę zwracają na objawy mogące sugerować infekcję COVID-19, tj. kaszel, duszność, gorączkę – najczęst-sze objawy infekcji. Są one wysoce niespecyficzne dla COVID-19, występują w ogromnej większości chorób ukła-du oddechowego. Wirus SARS-CoV-2 charakteryzuje się predylekcją do miąższu płucnego, dlatego w przebiegu zakażenia dochodzić może do rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc, czego przejawem są wymienione wyżej objawy (ryc. 1).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: