Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 6 ( 389 ) :  6  -  12

Skuteczne leczenie alergicznego nieżytu nosa w szczycie sezonu pylenia - zadanie trudne? Wykonalne?

The efficient allergic rhinitis treatment in the peak of pollen season – a difficult task? A doable one?

Summary: Allergic rhinitis treatment seems to be an easy task, as long as patients see the doctor some time before the pollen season starts. The treatment when the patients comes in the peak of pollen season is far more demanding. In most situations it takes from 7 to 15 days to obtain the full control of allergic rhinitis symptoms. In this paper we discussed several treatment options according to the current guidelines. We also focused on efficacy and onset of action allergic rhinitis treatment. All suggested medication are efficient, but the difference in their action onset is important in the treatment of highly symptomatic patient. We also make some treatment recommendations based on clinical trials and observational studies.
Keywords: allergic rhinitis, peak season, inflammation
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, szczyt pylenia, zapalenie

Na alergiczny nieżyt nosa (ANN) w Polsce choruje 20‒30% populacji w zależności od wieku i miejsca zamieszkania (1). Najczęstszym alergenem sezonowym w naszym kraju są trawy i zboża, następnie brzoza. Typowym uczuleniem całorocznym są roztocza, a następnie pleśnie i kot. Co ważne, ok. 30% populacji chorujących na ANN ma bardziej złożony przebieg choroby i jej objawów. Zwykle mają oni objawy całoroczne, z mniejszym lub większym zaostrzeniem sezonowym.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: