Czytelnia on-line

COVID-19 - aktualny stan wiedzy Terapia 2020, 7 ( 390 ) :  4  -  8

Lekarska porada zdalna – aspekty prawne

Remote medical consultation: Legal aspects

Summary: Remote medical consultation is linked to multiple legal problems. It is crucial to answer questions related to personal data protection, necessary information for patients as well as the level of trust that might be extended by the medical doctor to information collected from a patient in remote mode. In Polish practice it is equally important to address issues that are linked to prescribing reimbursed medicinal products by mean of remote consultation. The paper discusses the rights and obligations of medical doctors, the limits of trusting patients, and legal liability for remote consultation. The author also outlines telemedicine legislative history and key binding provisions of the law.
Keywords: telemedicine, remote consultation, on-line consultation, phone consultation, liability of the medical doctor, prescrip-tion for reimbursed medicinal products, limited trust doctrine, doctor, patient
Słowa kluczowe: telemedycyna, zdalna konsultacja, konsultacja internetowa, konsultacja telefoniczna, odpowiedzialność lekarza, recepty na leki refundowane, zasada ograniczonego zaufania, lekarz, pacjent

Czas pandemii wiąże się z gwałtownym rozwojem nie tyle technologii komunikacji internetowej, co rozmaitych form wykorzystywania internetu w medycynie. Platformy i rozwiązania, które jeszcze niedawno określano mianem „innowacyjnych”, dziś stają się normą. To co budziło zachwyt i podziw, staje się obiektem prostego oczekiwania ze strony pacjentów i lekarzy. Zjawiska te powodują, że różnorodne wątpliwości prawne, które do tej pory były zaszyte w rozwiązaniach incydentalnych i szczególnych, jawią się jako zagadnienia pierwszoplanowe, a wszyscy zainteresowani przeglądają publikacje oraz webinary w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania o standard i bezpieczeństwo zdalnej pracy lekarza i innych pracowników medycznych. Warto zdać sobie sprawę, że dzisiejszy stan (nie)wiedzy to rezultat wielu lat zaniedbań, w których rozwojowi wspomnianych technologii komunikacji bezprzewodowej nie towarzyszyła adekwatna refleksja nad standardem działań lekarskich. Ale prześledźmy sprawę od początku.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: