Czytelnia on-line

COVID-19 - aktualny stan wiedzy Terapia 2020, 7 ( 390 ) :  30  -  37

Choroby układu sercowo-naczyniowego w przebiegu COVID-19

Cardiovascular disease in the course of COVID-19

Summary: Infection with the SARS-CoV-2 virus causes the COVID-19 coronavirus disease. Although this is an infectious disease involving mainly the lungs, many other organs are also affected, one of which is the cardiovascular system. On the one hand, preexisting cardiovascular disease has been linked to higher morbidity and mortality in settings of COVID-19 pandemics. On the other hand, current reports show that the virus can also damage the heart muscle and cause systemic complications, including myocardial damage, myocarditis and coagulation alterations. The present review briefly summarizes current findings between COVID-19 and cardiovascular pathologies.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, cardiovascular disease
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, choroby sercowo-naczyniowe

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) i powodowana przez niego choroba COVID-19 stały się jednym z największych zagrożeń dla współczesnego społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej. Stopień zakaźności wirusa oraz szybkość jego rozprzestrzeniania się spowodowały, że zagrożenie zakażeniem wirusem występuje obecnie niemal we wszystkich regionach świata, co spowodowało, że 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) ogłosiła stan pandemii. Przebieg samej choroby wirusowej, ale przede wszystkim odległe skutki zakażenia nie zostały jeszcze dostatecznie opisane. Cały czas istnieją niepewności dotyczące optymalnego postępowania i leczenia choroby, lecz także profilaktyki jej powikłań, zwłaszcza długotrwałych. Dlatego jednoznaczne dane dotyczące przebiegu klinicznego COVID-19 będą dostępne dopiero po zakończeniu trwających aktualnie licznych badań naukowych.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Anna E. Płatek 1. Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2. I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny