Czytelnia on-line

COVID-19 - aktualny stan wiedzy Terapia 2020, 7 ( 390 ) :  38  -  44

Choroby wątroby u pacjentów, którzy przechorowali COVID-19

Liver disease in patients who have had COVID-19

Summary: Infection with the SARS-CoV-2 virus causes the COVID-19 coronavirus disease. Although this is an infectious disease involving mainly the lungs, many organs – including the liver – are also affected. The disease impairs liver function and has a detrimental effect on the course of many chronic liver diseases. Since the COVID-19 epidemic began, a great many papers on the disease and its liver manifestations have been published. Increased aminotransferase activity has been described especially often in serious forms of COVID-19. SARS-CoV-2 infection has a direct negative impact on chronic liver disease, while antiviral pharmacotherapy and other drugs taken for COVID-19 have undesirable effects on the liver. Patients who have recovered from the infection are sure to be left with negative effects on their liver, perhaps similarly to recovery from lung disease. The course of the acute stage of SARS-CoV-2 infection depends on the intensity of response of different cells and organs, including the liver, but the clinical picture of COVID-19 outcomes is not yet known. Further observation of how having the infection affects convalescence is essential; without major forward-looking research it is difficult to obtain information solely from case histories or studies on relatively small groups. The aim of the paper is to show how biochemical liver indicators behave in COVID-19 patients, and also to draw attention to the course of selected chronic liver diseases during the pandemic. This could be important for further care provided to patients who have had COVID-19.
Keywords: liver disease, nonalcoholic fatty liver disease, drug-induced liver damage, COVID-19
Słowa kluczowe: choroba wątroby, niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby, polekowe uszkodzenia wątroby, COVID-19

Choroba koronawirusowa-19 (coronavirus disease 2019, COVID-19) powodowana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) została opisana w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan w prowincji Hubei, leżącej w środkowych Chinach (1). W wyniku globalnego rozprzestrzenia się choroby i zagrożenia dla zdrowia publicznego, World Health Organization (WHO) w marcu 2020 r. ogłosiła pandemię. Obserwowane są rosnące liczby zachorowań na COVID-19 na świecie, jak dotąd (stan na 24.06.23020 r.) zarejestrowano 9 263 466 przypadków zakażeń i 477 584 zgony.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: