Czytelnia on-line

COVID-19 - aktualny stan wiedzy Terapia 2020, 7 ( 390 ) :  46  -  50

Neurologiczne aspekty pandemii COVID-19

Neurological aspects of the COVID-19 pandemic

Summary: The SARS-CoV-2 virus, which is responsible for the worldwide COVID-19 pandemic, can be associated with neurological disorders in affected patients as it can modify the course of previously existing neurological diseases. The pathomechanism of such activity seems not always to be dependent on the presence of virus particles in nervous tissue. On the other hand, disability often associated with neuroinflammatory, degenerative or vascular diseases of the central nervous system amplifies the risk of severe COVID-19 infection and determines its outcome. Moreover, the pandemic also affects the medical care of patients with acute and chronic neurological disorders. This review focuses on the situation of neurological patients in COVID-19 times as well as summarizing current knowledge about the role of SARS-CoV-2 in pathology of the central and peripheral nervous system.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, neurological disorders, meningoencephalitis, encephalopathy, stroke, myasthenia, multiple sclerosis, para-infectious diseases, health care system
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, koronawirus, zaburzenia neurologiczne, zapalenie opon i mózgu, encefalopatia, udar, miastenia, stwardnienie rozsiane, choroby parainfekcyjne, system opieki zdrowotnej

COVID-19 to opisana po raz pierwszy w grudniu 2019 r. w Wuhan w Chinach choroba zakaźna, która szybko rozprzestrzeniła się na całym świecie, będąc przyczyną globalnej pandemii, w trakcie której do połowy czerwca 2020 r. zakażonych zostało blisko 8 mln osób, a ponad 435 tys. zmarło (dane wg WHO na 17.06.2020) (1‒4). Cechuje ją wysoka zakaźność związana w znacznej mierze z bezobjawowym lub skąpoobjawowym przebiegiem obserwowanym u blisko 80% pacjentów (1). U ok. 20% rozwija się jednak ciężkie śródmiąższowe zapalenie płuc, które może prowadzić u ok. 5‒10% chorych do ostrej niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome, ARDS) w przebiegu nadmiernej reakcji zapalnej, określanej mianem burzy cytokinowej (cytokine storm) (1,2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: