Czytelnia on-line

COVID-19 - aktualny stan wiedzy Terapia 2020, 7 ( 390 ) :  62  -  66

Popularne leki stosowane w medycynie rodzinnej a ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu COVID-19

Typical medications used in family medicine and the risks of SARS-CoV-2 infection and a severe clinical course of COVID-19

Summary: Hypertension, back pain, asthma and allergic rhinitis are common diseases in family medicine. During the COVID-19 pandemic some information might have suggested that treatment of the aforementioned diseases may play an important role in susceptibility to SARS-CoV-2 infection and worsen the clinical course of the disease. In this short review the authors summarize data showing that, according to current knowledge, there is nothing to suggest that ACEi, ARB, ibuprofen and GCS may increase the risk of coronavirus infection and a severe course of COVID-19. Moreover, stable treatment and good control of blood pressure, asthma and rhinitis may reduce the risk of a severe course of COVID-19.
Keywords: ACE inhibitors, ARB [sartans], ibuprofen, COVID-19
Słowa kluczowe: inhibitory ACE, ARB [sartany], ibuprofen, COVID-19

Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą przewlekłą chorobą zachodnich społeczeństw. Według danych epidemiologicznych choruje na nie do 60% populacji. Z badania WOBASZ wynika, że w Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi 45% populacji, w tym nawet ¾ osób po 75. r.ż. (badanie PolSenior). Według danych NFZ, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia przyjmuje 9,9 mln Polaków. Kolejną grupę stanowią leki przeciwbólowe, w tym ibuprofen, które są jednymi z najpowszechniej stosowanych leków na świecie i w Polsce. Sam rynek ibuprofenu w USA ma wartość przekraczającą 300 mln USD.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: