Czytelnia on-line

COVID-19 - aktualny stan wiedzy Terapia 2020, 7 ( 390 ) :  67  -  71

Telemedycyna – przyszłość czy porażka medycyny rodzinnej?

Telemedicine: The future or failure of family medicine?

Summary: As of Jan. 1, 2020, primary health care is required to provide teleconsultations for a minimum of two hours per week.
In February, when more cases of COVID-19 were found in Europe, we wondered how to prepare. The “call instead of coming” solution proposed by the Porozumienie Zielonogórskie organization was gradually promoted among patients as well as politicians and in the media. We were already aware that we must defend the functioning of primary health care, which has to provide care to people suffering from chronic diseases when the entire hospital system has been transformed to fight COVID-19. Family medicine was supposed to have a different role in this fight.
On March 4, the first patient with diagnosed coronavirus appeared in Poland. He had just used a teleconsultation with his family doctor.
Finally, the action plan was prepared on Sunday, March 8. An innovative solution in these procedures was the recommendation that every patient in primary care should be admitted first by teleconsultation.
Due to the fact that teleconsultations can be difficult for elderly people living alone and less accustomed to using the phone actively, we started the "call the senior" campaign right after the epidemic began in Poland.
Teleconsultations have proved themselves, so they will stay with us. The difference will be at most in the proportion between teleconsultations and advice during which the patient will be invited to the clinic.
Teleconsultation allows e-prescriptions, e-referrals, e-sick leave certificates, etc., to be issued. Various tools can be used for teleconsultation, e.g. telephone, e-mail, video call or chat.
Keywords: telemedicine, primary health, coronavirus, pandemic
Słowa kluczowe: telemedycyna, podstawowa opieka zdrowotna, koronawirus, pandemia

Podstawą działania lekarza, od czasu powstania tego zawodu, jest kontakt osobisty z pacjentem. Ta szczególna relacja pozwala na pozyskanie zaufania, nawiązanie właściwej komunikacji, która powinna skutkować uzyskaniem pełnej wiedzy o pacjencie i jego rodzinie, w tym o różnych zachowaniach, wydarzeniach w rodzinie, które mogą mieć znaczenie dla stawiania rozpoznania na podstawie opisanych przez pacjenta objawów i stwierdzonych w badaniu przez lekarza patologii. Współczesny świat wymaga, aby ludzie wszystko robili natychmiast. Olbrzymie tempo życia powoduje, że pacjent często stara się maksymalnie skrócić czas kontaktu z lekarzem, a lekarze, których cały czas jest zbyt mało, widząc liczbę osób oczekujących w kolejce, również starają się optymalnie zarządzać czasem, co powoduje, że ten osobisty kontakt jest skracany i zaczynamy wykorzystywać różne narzędzia komunikacyjne do pracy. W zależności od perspektywy, z której spojrzymy na to, takie działanie ma swoje dobre i złe strony.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: