Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 6 ( 389 ) :  14  -  20

Terapia trójskładnikowa w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: dane dotyczące skuteczności oraz aktualne wskazania

Triple therapy in chronic obstructive pulmonary disease: data on effectiveness and current indications

Summary: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common disease which places great burden on patients and health care system. Inhaled bronchodilatators constitute a cornerstone of COPD treatment. In some patients inhaled glucocorticosteroids are also used. Some of the most severe cases need treatment with all three classes of inhaled drugs: longacting β2-agonists, longacting muscarinic antagonists and inhaled glucocorticosteroids. In this article we review data of effectiveness of triple therapy as well as current indications for its use.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, COPD, triple therapy
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, terapia trójlekowa

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) występuje powszechnie zarówno na całym świecie, jak i w Polsce (1,2). Na podstawie badań spirometrycznych prowadzonych w losowych próbach populacyjnych częstość klinicznie istotnej POChP (w stadium spirometrycznym powyżej lub równo 2 według GOLD, czyli FEV1/FVC poniżej 70% i FEV1 poniżej 80% wartości należnej) oszacowano na 10,1% osób w wieku co najmniej 40 lat (2). Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce wskazują na podobną częstość choroby. Liczbę chorych oszacowano na 384 mln na świecie; w Polsce prawdopodobnie choruje ok. 2 mln osób (1–3).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: