Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 6 ( 389 ) :  70  -  77

Co oznacza w praktyce racjonalizacja farmakoterapii bólu, czyli kto pyta, mniej błądzi

What rationalization of pain pharmacotherapy means in practice, or learn more to err less

Summary: According to epidemiological studies, 27% of the adult population suffers from chronic pain in Poland. This share reaches 55% in patients over 65 years of age. Chronic pain is a source of suffering for the sick, it has an adverse effect on daily functioning, reduces the quality of life, worsens the professional activity and family life of patients and their relatives. Statistically, chronic pain is more common in people with concomitant general diseases such as cardiovascular and respiratory diseases. Often, before they see a doctor patients take painkillers by themselves. This can have serious consequences in the context of using overthecounter medications and possible complications associated with their abuse, especially on the part of the gastrointestinal tract and cardiovascular system. Effective pharmacotherapy of pain is the basis for improving the patient’s quality of life and avoiding complications.
Keywords: pain, drug therapy, drug selection
Słowa kluczowe: ból, farmakoterapia, wybór leków

Jak wynika z badań epidemiologicznych, w Polsce z powodu bólu przewlekłego cierpi 27% dorosłej populacji. Odsetek ten sięga 55% u pacjentów powyżej 65. r.ż. Ból przewlekły jest źródłem cierpienia chorych, wywiera niekorzystny wpływ na codzienne funkcjonowanie, obniża jakość życia, pogarsza aktywność zawodową oraz życie rodzinne pacjentów i ich najbliższych. Ośmiu na 10 pacjentów z bólem przewlekłym podaje obniżenie jakości życia w dni, kiedy odczuwają ból (złość, obniżony nastrój, zmartwienie).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr hab. n. med. Jarosław Woroń 1. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 2. Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum