Artykuły autora

dr hab. n. med. Piotr Korczyński

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z płynem w opłucnej

Wydanie: Pneumonologia
    Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Korczyński
Słowa kluczowe: płyn w opłucnej, toracenteza, pleurodeza, cewnik tunelowany