Czytelnia on-line

Styczeń 2020 NR 1 ( 384 )

Pneumonologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan

Spis treści:

Jak fenotyp POChP wpływa na wybór terapii?

  Autorzy:
 • dr n. med. Joanna Klimiuk
Słowa kluczowe: POChP, GOLD, fenotyp, leczenie, zaostrzenie

Wpływ współwystępowania POChP na przebieg chorób układu krążenia

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Renata Rubinsztajn
Słowa kluczowe: POChP, choroby współistniejace, choroby układu krążenia

Blaski i cienie leczenia biologicznego astmy ciężkiej

  Autorzy:
 • dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Słowa kluczowe: leki biologiczne, astma ciężka, program lekowy, anty-IgE, anty-IL5

Miejsce terapii anty-IL-5 w leczeniu astmy ciężkiej

  Autorzy:
 • dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
Słowa kluczowe: ciężka astma eozynofilowa, eozynofilia we krwi, eozynofilia w plwocinie, humanizowane monoklonalne przeciwciała anty-IL-5, anty-IL-5Ra

Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych układu oddechowego

  Autorzy:
 • dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
 • dr n. farm. Sławomir Białek
Słowa kluczowe: leki antyhistaminowe, alergia, alergiczny nieżyt nosa

Wzrost emisji dwutlenku węgla. Czy terapia inhalacyjna jest źródłem zagrożenia – kolejna rewolucja w aerozoloterapii?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Słowa kluczowe: ślad węglowy, HFC, HFA, pMDI, DPI

Programy edukacyjne w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych osób dorosłych

  Autorzy:
 • dr n. med. Andrzej Dąbrowski
Słowa kluczowe: programy edukacyjne dla dorosłych astma i POChP

Samoistne włóknienie płuc – leczenie w Polsce w odniesieniu do wytycznych międzynarodowych

  Autorzy:
 • dr n. med. Małgorzata Barnaś
Słowa kluczowe: tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości, pirfenidon, nintedanib, zaostrzenie IPF

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc – kogo należy hospitalizować?

  Autorzy:
 • lek. Monika Zielińska-Krawczyk
Słowa kluczowe: PZP, pozaszpitalne zapalenie płuc, skala CRB-65, skala CURB-65, skala PSI

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z płynem w opłucnej

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Korczyński
Słowa kluczowe: płyn w opłucnej, toracenteza, pleurodeza, cewnik tunelowany

Aktualne metody diagnostyki raka płuca – podstawy terapii personalizowanej

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik
Słowa kluczowe: rak płuca, diagnostyka, bronchoskopia, badania molekularne, PD-L1, MDT