Czytelnia on-line

Pneumonologia Terapia 2020, 1 ( 384 ) :  26  -  31

Miejsce terapii anty-IL-5 w leczeniu astmy ciężkiej

The place of anti-IL-5 therapy in treating severe asthma

Summary: The paper discusses the importance of biological therapy which affects the IL-5 signaling pathway in severe eosinophilic asthma. Asthma phenotype with eosinophilia is very well known although not fully understood or precisely defined. Eosinophilia in the blood and sputum is associated with a more severe course and worse disease control. Interleukin-5 (IL-5) is the main cytokine involved in the activation of eosinophils, which cause airway inflammation. Th2 cytokines (IL-13, IL-5) are associated with allergic sensitization but these cytokines can also be produced by innate lymphoid cells contributing to airway eosinophilia. Monoclonal antibodies targeting IL-5 (mepolizumab, reslizumab) and its receptor IL-5R (benralizumab) and clinical test results are described in the paper. Recent studies have shown that they reduce asthma exacerbations, have a glucocorticoid-sparing effect and improve health-related quality of life and lung function. Precise assessment of severe asthma is crucial for monitoring the treatment.
Keywords: severe eosinophilic asthma, blood eosinophilia, sputum eosinophilis, humanized monoclonal antibodies anti-IL-5, anti-IL-5Ra
Słowa kluczowe: ciężka astma eozynofilowa, eozynofilia we krwi, eozynofilia w plwocinie, humanizowane monoklonalne przeciwciała anty-IL-5, anty-IL-5Ra

W opublikowanym w 2014 r. Raporcie Światowej Inicjatywy na Rzecz Diagnostyki, Leczenia i Prewencji Astmy (Global Initiative for Asthma, GINA) zaktualizowano i zmodyfikowano definicję astmy, w której podkreślono znaczenie zapalenia w rozwoju choroby oraz zwrócono szczególną uwagę na jej heterogenność. Postępy w zakresie badań nad przyczynami różnych typów odpowiedzi zapalnej w astmie oraz dostępność do nowych metod leczenia pozwoliły na doprecyzowanie definicji astmy trudnej do leczenia, astmy opornej na leczenie i astmy ciężkiej.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: