Czytelnia on-line

Pneumonologia Terapia 2020, 1 ( 384 ) :  64  -  69

Aktualne metody diagnostyki raka płuca – podstawy terapii personalizowanej

Modern methods in lung cancer diagnosis as a basis for personalized therapy

Summary: Lung cancer remains a serious health problem worldwide. In recent years the incidence of cancer has increased in women compared to men. It is dominated by adenocarcinoma. Lung cancer is still recognized in advanced stages. The progress in methods of systemic therapy, i.e. targeted therapy and immunotherapy, contributes to significant prolongation of overall survival. Modern therapies require broader lung cancer diagnosis with precise staging, differentiation of the main histological types, especially recognition of adenocarcinoma, molecular diagnosis and evaluation of PD-L1 expression on cancer cells. The molecular characteristic has recently been extended to include molecular aberrations of genes other than EGFR and ALK, ROS1, particularly in cases of resistance to targeted therapy. Liquid biopsy is useful for additional molecular diagnosis. The paper presents the rules of qualification of individual patients for applicable personalized therapy by a multidisciplinary team.
Keywords: lung cancer, diagnosis, bronchoscopy, molecular diagnosis, PD-L1, MDT
Słowa kluczowe: rak płuca, diagnostyka, bronchoskopia, badania molekularne, PD-L1, MDT

W diagnostyce i leczeniu raka płuca dokonał się w latach ostatnich znaczny postęp. Wprowadzenie nowych metod leczenia przyczyniło się do istotnego wydłużenia czasu przeżycia. Nadal jednak największym problemem pozostaje późne rozpoznawanie raka płuca wynikające z jego podstępnego przebiegu. Objawy kliniczne są bardzo mało specyficzne, często obserwowany jest przebieg bezobjawowy. Najbardziej dostępne badanie dodatkowe, tj. badanie radiologiczne klatki piersiowej, bywa zawodne, gdyż nie udaje się uwidocznić zmian wewnątrzoskrzelowych oraz położonych wśród struktur śródpiersia lub w okolicy serca.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: