Czytelnia on-line

Pneumonologia Terapia 2020, 1 ( 384 ) :  4  -  8

Jak fenotyp POChP wpływa na wybór terapii?

How does the COPD phenotype impact the choice of treatment?

Summary: The definition of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has remained unchanged for several years. Just like in asthma, recently we can talk about different phenotypes in COPD – clinical features as well as the profile of exacerbations that have an impact on the progress of a patient’s disease. Hence, it is necessary to approach each patient individually with treatment suitable for their needs. The search for the most effective treatment is based not only on the assessment of the severity of the disease, but also on the patient’s feelings about treatment. The most effective management is personalized therapy. It involves cooperation between doctor and patient in the selection of drugs that control the course of the disease and improve the quality of life.
Keywords: COPD, GOLD, phenotype, treatment, exacerbation
Słowa kluczowe: POChP, GOLD, fenotyp, leczenie, zaostrzenie

Wielu autorów na świecie pokusiło się już o próbę wyodrębnienia grup pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) z podobnymi cechami klinicznymi, przebiegiem zaostrzeń, zmianami w obrazie radiologicznym oraz wynikami badań laboratoryjnych, czyli podobnym fenotypem (1).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Joanna Klimiuk Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny