Czytelnia on-line

Medycyna rodzinna Terapia 2019, 11 ( 382 ) :  42  -  44

Kamica żółciowa u osób w wieku podeszłym

Cholelithiasis in the elderly

Summary: Cholelithiasis is a significant problem in the healthcare system, especially in the elderly population. Elements of prevention of gallstones should include a healthy lifestyle, a well-balanced diet, systematic consumption of meals, regular physical activity, taking vitamin C, normal body weight (normal BMI, body mass index). Ursodeoxycholic acids (UDCA) are used in pharmacological treatment. Examples of contraindications for dissolution include increased symptoms of urolithiasis, malabsorption syndrome, pregnancy, chronic cholecystitis, some liver diseases, pigmented deposits, calcified deposits, deposits with a diameter > 1.5 cm. Although symptomatic urolithiasis accounts for less than 20% of cholelithiasis cases in general, it leads to serious complications as well as increasing the cost of medical care. Prevention of cholelithiasis is very important.
Keywords: cholelithiasis, cholecystectomy, ursodeoxycholic acids
Słowa kluczowe: kamica żółciowa, cholecystektomia, kwasy ursodeoksycholowe

Kamica żółciowa stanowi istotny problem w systemie opieki zdrowotnej (1), szczególnie w populacji ludzi w wieku podeszłym. Wśród najczęstszych przyczyn interwencji chirurgicznej u pacjentów w wieku podeszłym z ostrym bólem brzucha wymienia się zapalenie dróg żółciowych (włączając w to zapalenie woreczka żółciowego) (2).
Kamicę pęcherzyka i dróg żółciowych dzieli się na objawową i nieobjawową.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: