Czytelnia on-line

Medycyna rodzinna Terapia 2019, 11 ( 382 ) :  56  -  60

Niedobór żelaza – o czym powinniśmy pamiętać

Iron deficiency – what should we remember?

Summary: The biological versatility of iron is based on its ability to bind to proteins and act as an electron donor and acceptor. After birth, excluding exogenous therapeutic sources, all iron gets into the body from food. Ferritin is the main iron storage protein. Iron deficiency is a common clinical challenge. Symptoms of iron deficiency anemia can be very diverse and nonspecific. The approach to therapy should be individualized, consistent with the etiology and severity of the iron deficiency. Due to the lack of iron elimination pathways in the event of oversupply, iron supplementation should always be used with caution.
Keywords: iron deficiency, anemia, ferritin, diagnostics, supplementation
Słowa kluczowe: niedobór żelaza, niedokrwistość, ferrytyna, diagnostyka, suplementacja

Żelazo jest integralnym składnikiem kilku metaloprotein, występuje głównie jako część hemu, jest niezbędne do transportu tlenu oraz do przenoszenia elektronów i reakcji katalitycznych. Wszechstronność biologiczna żelaza opiera się na jego zdolności do wiązania z białkami i działania jako donor i akceptor elektronów. Żelazo, przez utratę lub przyjęcie jednego elektronu, może łatwo przekształcić się między dwoma stanami utlenienia Fe2+ i Fe3+ (1). Żelazo bierze udział w ponad 180 reakcjach biochemicznych w organizmie – transport elektronów w reakcjach redoks (cytochromy), funkcje katalityczne (cytochrom P450, katalaza, peroksydaza) oraz odwracalne przechowywanie i transport tlenu (hemoglobina, mioglobina). Odgrywa także ważną rolę w produkcji neuroprzekaźników i jest niezbędne w synaptogenezie i mielinizacji. Fosforylacja oksydacyjna jest najbardziej krytycznym szlakiem biochemicznym, w który zaangażowane jest żelazo (2,5).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: