Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

Nie odstawiać terapii przewlekłych w dobie COVID-19. Cykliczna terapia skojarzona w chorobie uchyłkowej – kiedy, komu, ile i dlaczego?

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Słowa kluczowe: uchyłki, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa - ONChU, zapalenie uchyłków, rifaksymina-α, mikrobiota jelitowa, arabinogalaktanu, laktoferryna