Czytelnia on-line

Listopad 2020 NR 11 ( 394 )

Choroby wieku podeszłego

Redaktor numeru: dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

Spis treści:

Pacjent 65+, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę

  Autorzy:
 • dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
Słowa kluczowe: pacjent geriatryczny, całościowa ocena geriatryczna, zaburzenia zachowania

Wyzwania w leczeniu POChP u osób starszych

  Autorzy:
 • lek. Agnieszka Wojskowicz
 • dr n. med. Beata Kuklińska
 • prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP, pacjent geriatryczny, terapia

Szczepienia osób w wieku podeszłym

  Autorzy:
 • lek. Marta Niwińska
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
Słowa kluczowe: szczepienie, choroby przewlekłe, odporność, grypa, powikłania

Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym

  Autorzy:
 • lek. Monika Rzeźnik
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, podeszły wiek, wielochorobowość

Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów

  Autorzy:
 • lek. Maciej Lubaś
 • dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ
Słowa kluczowe: leki złożone, choroby przewlekłe, przestrzeganie zaleceń, polypill, osoby starsze

Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
 • dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz
Słowa kluczowe: depresja wieku podeszłego, atypowy obraz depresji, leczenie depresji w starości, skutki depresji u starszych chorych

Leczenie bezsenności u osób starszych

  Autorzy:
 • lek. Ian Bernard Perera
 • dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik
 • dr n. med. Karolina Piotrowicz
Słowa kluczowe: bezsenność, bezsenność przewlekła, wiek podeszły, zaburzenia snu, leczenie niefarmakologiczne, terapia bezsenności

Nie odstawiać terapii przewlekłych w dobie COVID-19. Cykliczna terapia skojarzona w chorobie uchyłkowej – kiedy, komu, ile i dlaczego?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Słowa kluczowe: uchyłki, objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa - ONChU, zapalenie uchyłków, rifaksymina-α, mikrobiota jelitowa, arabinogalaktanu, laktoferryna

Uporczywe zaparcia

  Autorzy:
 • dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekłe zaparcie, osoby starsze, diagnostyka zaparcia, leczenie zaparcia, środki przeczyszczające

Osteoporoza – profilaktyka i leczenie

  Autorzy:
 • lek. Magdalena Małek
 • dr n. med. Ewa Klimek
Słowa kluczowe: osteoporoza, gęstość mineralna kości, złamania niskoenergetyczne, FRAX, DXA, bisfosfoniany

Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków

  Autorzy:
 • mgr Łukasz Magnuszewski
 • prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: geriatria, złamania, upadki, osoby starsze, fizjoterapia geriatryczna, profilaktyka upadków

Postępy w profilaktyce i leczeniu odleżyn

  Autorzy:
 • mgr pielęgniarstwa Urszula Jakubowska
Słowa kluczowe: odleżyna, profilaktyka, ocena ryzyka, wytyczne leczenia, zasady pielęgnacji