Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  44  -  52

Leczenie bezsenności u osób starszych

Treatment of insomnia in old age

Summary: Insomnia is the most common type of sleep disorder in older adults. General practitioners and organ specialists working with geriatric patients should routinely evaluate the quality and quantity of sleep and the presence of daytime symptoms indicative of insomnia. Sleep disturbances increase the risk of somatic and psychiatric morbidity and mortality in elderly patients. Insomnia contributes to an increased risk of self-treatment and use of medical services, accident rates and poor quality of life. In old age, insomnia usually coexists with multimorbidity, polypharmacy and geriatric deficits which may be predisposing, precipitating and maintaining factors of unhealthy sleep-related behaviors and abnormal circadian rhythms. Patient education, identification and modification of factors that may contribute to insomnia and poor sleep hygiene practices constitute the basis of comprehensive nonpharmacological treatment of insomnia. Pharmacological, symptomatic treatment of insomnia is allowed only after the implementation of non-pharmacological measures as a short-term auxiliary approach. Commercially available hypnotics and antidepressants with beneficial effects on circadian rhythms in older adults are associated with an increased risk of side effects and should be used with caution following analysis of potential interactions and risks in this population.
Keywords: insomnia, chronic insomnia, old age, sleep disorders, sleep problems, non-pharmacological approach, insomnia management
Słowa kluczowe: bezsenność, bezsenność przewlekła, wiek podeszły, zaburzenia snu, leczenie niefarmakologiczne, terapia bezsenności

Bezsenność to najczęstszy rodzaj zaburzeń snu występujący w starszym wieku. Dostępne, nieliczne opracowania epidemiologiczne wskazują, że trudności ze snem obecne być mogą nawet u 30–50% populacji geriatrycznej.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz