Artykuły autora

dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik

Zespół serotoninowy - przyczyny i postępowanie u starszych chorych

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik, dr n. med. Anna Głuszewska
Słowa kluczowe: zespół serotoninowy, geriatria, serotonina, interakcje, farmakoterapia

Leczenie bezsenności u osób starszych

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: lek. Ian Bernard Perera, dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik, dr n. med. Karolina Piotrowicz
Słowa kluczowe: bezsenność, bezsenność przewlekła, wiek podeszły, zaburzenia snu, leczenie niefarmakologiczne, terapia bezsenności