Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  77  -  83

Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków

How to effectively prevent bone fractures among the elderly: Causes and prevention of falls

Summary: Falls, and more specifically fall injuries, are a growing global problem among older people, often leading to pain, functional limitations, and increased healthcare costs. Falls in people over 65 are multifactorial in nature, with multimorbidity and polypharmacy being one of the main causes. Due to reduced functional reserves and accompanying diseases, even minor injuries can often be life-threatening in these people. Severe and life-threatening injuries occur in 10-15% of falls, with fractures being the most common complication of a fall. Physical exercise, vibration training, and supporting patient mobility have been proved to be effective in the prevention of falls. However, due to the presence of many chronic diseases in the elderly, it is very important to select appropriate activity and its intensity. This should be preceded by a detailed interview and tests of the functional efficiency of the geriatric patient, defining indications and contraindications for exercise. Physical activity can improve muscle strength and endurance, balance and gait, reduce depressive symptoms and fear of falling. Many risk factors for fractures are associated with both falls and reduced bone strength. Therefore, the most effective approach to the prevention of fractures in the elderly is fall prevention individually selected and tailored to the patient's needs.
Keywords: geriatrics, fractures, falls, elderly people, geriatric physiotherapy, falls prevention
Słowa kluczowe: geriatria, złamania, upadki, osoby starsze, fizjoterapia geriatryczna, profilaktyka upadków

Wraz ze starzeniem się człowieka wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń chodu i równowagi, prowadzących do upadków i ich niekorzystnych następstw. Stanowią one jedną z głównych przyczyn obniżenia jakości życia, inwalidztwa i piątą co do częstości przyczynę śmierci osób w wieku podeszłym (1). Prawie do wszystkich złamań kończyn dochodzi w wyniku upadku. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, iż koszty bezpośrednie i pośrednie upadków osób starszych wynoszą nawet 30 mld dolarów rocznie (2). Zapobieganie upadkom jest jednak bardzo trudnym i niestety często pomijanym problemem.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz