Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

Czy cukrzycy nie leczymy czasem zbyt intensywnie? Bezpieczeństwo nowych leków przeciwcukrzycowych u starszych pacjentów

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: lek. Anna Gobiecka, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: cukrzyca wieku podeszłego, leczenie cukrzycy w starości, ryzyko hipoglikemii

Zaostrzenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – zasady postępowania

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: lek. Agnieszka Wojskowicz, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaostrzenie, infekcje wirusowe

Przewlekła niewydolność serca – specyfika symptomatologii i terapii w starości

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: lek. Mirosław Charkiewicz, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność serca, starość, terapia resynchronizująca, wszczepialny kardiowerter-defibrylator

Zaburzenia snu u osób w starszym wieku – podejście diagnostyczno-terapeutyczne

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: lek. Marta Świętek, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: zaburzenia snu, podeszły wiek, bezsenność, diagnostyka i terapia bezsenności

Kierunki diagnostyki i terapii zawrotów głowy u osób starszych – podejście zespołowe

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: mgr Łukasz Magnuszewski, lek. Michał Świętek, lek. Marta Świętek, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: geriatria, zawroty głowy, diagnostyka zawrotów głowy

Otępienie jako problem geriatryczny – terapia i kierunki profilaktyki

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: lek. Justyna Golonko, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: otępienie, choroba Alzheimera, czynniki ryzyka, profilaktyka, leczenie.

Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: mgr Łukasz Magnuszewski, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: geriatria, złamania, upadki, osoby starsze, fizjoterapia geriatryczna, profilaktyka upadków

Uporczywe zaparcia

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekłe zaparcie, osoby starsze, diagnostyka zaparcia, leczenie zaparcia, środki przeczyszczające

Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel, dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz
Słowa kluczowe: depresja wieku podeszłego, atypowy obraz depresji, leczenie depresji w starości, skutki depresji u starszych chorych

Wyzwania w leczeniu POChP u osób starszych

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
  Autorzy: lek. Agnieszka Wojskowicz, dr n. med. Beata Kuklińska, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP, pacjent geriatryczny, terapia