Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  63  -  68

Uporczywe zaparcia

Persistent constipation

Summary: Constipation, one of the geriatric giants, often occurs in elderly patients, negatively affects the quality of life, and can lead to polypharmacy. To a large extent, it results from pharmacotherapy used chronically; therefore, a review of the medications taken by the patient should be the first diagnostic step. The patient's essential evaluation is based on a thorough medical history, physical examination, digital rectal exam (DRE), and peripheral blood count assessment. If alarm symptoms occur, imaging and endoscopic diagnostics are necessary in order to exclude colon cancer. The basis of therapeutic management is non-pharmacological treatment, including dietary advice and an increase in physical activity. Osmotic laxatives, bulking agents and stool softeners are generally well tolerated and can be used chronically. Stimulant laxatives should be used only if necessary. If there is no improvement after the initial treatment, the diagnosis of defecatory disorders and colonic transit and appropriate treatment implementation is recommended.
Keywords: chronic constipation, older people, diagnosis of constipation, treatment of constipation, laxatives
Słowa kluczowe: przewlekłe zaparcie, osoby starsze, diagnostyka zaparcia, leczenie zaparcia, środki przeczyszczające

Zaparcia, zaliczane do tzw. wielkich problemów geriatrycznych, wpływają negatywnie na jakość życia starszych pacjentów, zwiększają liczbę wizyt w placówkach medycznych oraz przyjmowanych przez nich leków, co prowadzić może do polipragmazji i jej niekorzystnych skutków (1). W podeszłym wieku zazwyczaj mamy do czynienia z wieloprzyczynowością tego zaburzenia i ciężko jest ustalić jeden główny czynnik sprawczy zaparcia. Już samo starzenie się organizmu może predysponować do występowania zaparć.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz