Artykuły autora

dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz

Zespół cholinolityczny – przyczyny, postępowanie u starszych chorych

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz
Słowa kluczowe: aktywność antycholinergiczna, majaczenie, otępienie, polipragmazja, osoby starsze

Dysfagia jako problem geriatryczny

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz, lic. Sylwia Kostrowska
Słowa kluczowe: dysfagia, osoby starsze, aspiracja, zachłystowe zapalenie płuc

Uporczywe zaparcia

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz, prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel
Słowa kluczowe: przewlekłe zaparcie, osoby starsze, diagnostyka zaparcia, leczenie zaparcia, środki przeczyszczające

Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel, dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz
Słowa kluczowe: depresja wieku podeszłego, atypowy obraz depresji, leczenie depresji w starości, skutki depresji u starszych chorych