Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  38  -  43

Depresja wieku podeszłego – niedoceniony problem

Old age depression: An underestimated problem

Summary: Depression is – along with dementia and delirium – one of the most common psychogeriatric syndromes. Its incidence increases with the advancement of old age, but awareness of the importance of this problem is still too low. Depression is insufficiently diagnosed and treated in elderly patients. This results in a number of adverse consequences: deterioration of the functioning of the elderly and loss of the ability to live independently, the patient’s worse cooperation in the treatment of other diseases, increased risk of hospitalization, institutionalization and premature death. The picture of the disease is often not typical and the diagnosis is also difficult due to the presence of a number of other diseases and disabilities. Treatment of depression should be multidirectional, based on cooperation in an interdisciplinary team: psychiatrist, geriatrician, family doctor. When selecting an antidepressant, the patient's psychopathological profile and contraindications resulting from comorbidities should be taken into account, and the recommended duration of therapy in older patients is usually longer.
Keywords: old age depression, atypical picture of depression, treatment of depression in old age, consequences of depression in elderly patients
Słowa kluczowe: depresja wieku podeszłego, atypowy obraz depresji, leczenie depresji w starości, skutki depresji u starszych chorych

Depresja, obok otępienia i majaczenia, zaliczana jest do najczęstszych zaburzeń sfery psychicznej w starości.
Częstość występowania depresji rośnie wraz z wiekiem i między 70. a 85. r.ż. jest prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu z populacją ogólną (1). Do czynników ryzyka depresji w starości zalicza się: płeć żeńską, społeczną izolację, stan cywilny (wdowieństwo, separacja, rozwód), niski status ekonomiczny, współwystępowanie chorób przewlekłych, przewlekły, niekontrolowany ból, bezsenność, niesprawność funkcji poznawczych i pogorszenie sprawności fizycznej (2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz