Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  25  -  32

Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym

Principles of antihypertensive treatment in older patients

Summary: Polish society is aging. With advancing age, the prevalence of hypertension increases. Ninety percent of persons who live past 50 years of age will develop hypertension sometime during their remaining lifetimes. The approach to hypertension in the older patient should take into account such elements as multimorbidity, increased risk of drug interactions, dysfunction of the autonomic system, physiological changes with age, and different pathogenesis and types of hypertension (most often: isolated systolic hypertension, ISH). Antihypertensive treatment of a geriatric patient in daily practice requires caution, and taking into account factors that can potentially change the course of the disease and treatment. We propose five principles as pillars of hypertension management in the elderly patient. Following the proposed principles would make it easier to understand the disease in a given patient and would lead to a holistic approach to the treatment process and proper follow-up.
Keywords: arterial hypertension, older patient, multimorbidity
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, podeszły wiek, wielochorobowość

Polskie społeczeństwo się starzeje. Wraz z wiekiem przybywa przypadków nadciśnienia tętniczego (NT). Spośród osób, które dożywają 50. r.ż., 90% rozwija NT w późniejszym wieku. Wielochorobowość, zwiększone ryzyko wystąpienia interakcji lekowych, dysfunkcja układu autonomicznego, fizjologiczne zmiany zachodzące z wiekiem, nieco odmienna patogeneza i postać nadciśnienia (najczęściej: izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze, isolated systolic hypertension, ISH), powodują konieczność postępowania dostosowanego do potrzeb pacjenta w starszym wieku.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Monika Rzeźnik Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dodaj komentarz