Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  12  -  18

Wyzwania w leczeniu POChP u osób starszych

The challenges in treating COPD in older people

Summary: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most common lung diseases in the world, and the number of people suffering from it increases with age. The treatment of COPD in older patients is quite a challenge, because in addition to the need of controlling the disease and preventing exacerbations, one should take into account the profile of the geriatric patient, changes in the respiratory system due to the aging process, the patient’s disabilities, cognitive deficits, changes in drug metabolism, and finally, frequent multi-morbidity, and hence polypharmacy and adverse drug reactions. The basis for treatment of COPD in geriatric patients is the individualization of therapy adapted to the functional state of the patient, educating the patient and his or her caregiver, and looking for side effects.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease - COPD, geriatric patient, therapy
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP, pacjent geriatryczny, terapia

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) charakteryzuje się utrzymującymi się objawami ze strony układu oddechowego oraz trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, czego przyczyną są nieprawidłowości dróg oddechowych i/lub płuc spowodowane narażeniem na szkodliwe pyły lub gazy.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz