Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  4  -  10

Pacjent 65+, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę

Aspects of the 65+ patient that deserve special attention

Summary: In the long-term prognosis, in 2030 people aged 65+ will constitute about 23.5% of the Polish population. Therefore, the question of how to evaluate such patients becomes a crucial point. Geriatric patients very often present many diseases. The Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) is an organized method conducted by a physician for the multidisciplinary assessment of patients above 60+ in such aspects as optimization of pharmacological treatment, giving appropriate care, improvement in daily functioning, and quality of life. Behavior disorders of elderly people very often become a real problem in the daily practice of primary care physicians and specialists in hospitals. Currently, there are safe pharmacological solutions for those patients. In cases of diagnosed dementia, one should avoid a combination of pro-cognitive treatment with hydroxyzine or quetiapine and instead choose medications that are both neutral in the metabolic area and for pro-cognitive drugs.
Keywords: geriatric patient, Comprehensive Geriatric Assessment, behavioral disorders
Słowa kluczowe: pacjent geriatryczny, całościowa ocena geriatryczna, zaburzenia zachowania

Analizując dane GUS, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w polskim społeczeństwie w ciągu ostatnich lat szybko przybywa osób powyżej 65. r.ż. O ile w 1990 r. osoby powyżej 65. r.ż. stanowiły ok. 10% populacji, to już dane z 2014 r. mówią o 15,3%. Prognozy GUS na rok 2030 wskazują, że osoby 65+ będą stanowiły 23,5% populacji.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz