Artykuły autora

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

Pacjent 65+, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę

Wydanie: Choroby wieku podeszłego
    Autorzy: dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
Słowa kluczowe: pacjent geriatryczny, całościowa ocena geriatryczna, zaburzenia zachowania