Czytelnia on-line

Choroby wieku podeszłego Terapia 2020, 11 ( 394 ) :  33  -  37

Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów

Combination drugs: Hope for improving patient compliance

Summary: The strategy of polytherapy is now widely recommended not only during long-term treatment, but also in the course of initiating therapy. The effectiveness of a therapeutic procedure depends on the patient's adherence during the course of treatment. Poor adherence, non-compliance and non-persistence become the cause of deterioration of disease control, with an increase of hospitalization risk, poor outcome and rise of treatment costs. The combination of two or more active ingredients within a single form of pharmaceutical administration allows to use the synergistic action of drugs, reduce side effects and simplify the treatment regimen. It also significantly improves treatment compliance. Based on a review of the literature and an analysis of treatment recommendations of the most common diseases in elderly patients, the article presents the reasons for deterioration in treatment compliance, and the estimated benefits and limitations of the use of single-pill combinations in the treatment of selected chronic diseases.
Keywords: combination drugs, chronic diseases, adherence, polypill, elderly
Słowa kluczowe: leki złożone, choroby przewlekłe, przestrzeganie zaleceń, polypill, osoby starsze

Skuteczność postępowania terapeutycznego zarówno w schorzeniach ostrych, jak i w przewlekłych w znacznym stopniu zależy od stosowania się chorego do zaproponowanych zaleceń terapeutycznych (1,2). Nieprzestrzeganie przez chorych zaleceń określane jest powszechnie angielskim terminem non-adherence.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz