Czytelnia on-line

Medycyna rodzinna Terapia 2023, 10 ( 429 ) :  60  -  64

Leczenie żywieniowe choroby nadciśnieniowej – nowe spojrzenie

Nutritional treatment of hypertension – a new perspective

Summary: Hypertension is a global epidemic and a risk factor for many adverse outcomes, including cardiovascular disease, kidney disease, and death. Greater adherence of Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) or plant-based diets were reported to be beneficial for blood pressure (BP). The DASH diet is considered an important advance in nutritional science. It emphasizes foods rich in protein, dietary fiber, potassium, magnesium, and calcium, such as fruits and vegetables, beans, nuts, whole grains, and low-fat dairy. It also limits foods high in saturated fat and sugar. Data also supporting the use of plant-based diets in the prevention and treatment of hypertension. More recently, clinical trial data have established plant-based diets as an effective lifestyle intervention for high BP. Features of a plant-based diet that may lower BP include lower energy content leading to weight loss, lower sodium content, increased potassium content, reduced oxidative stress, higher bioavailability of the vasodilating nitric oxide, and beneficial effects on the microbiome. This article takes into account the current and novel nutritional models for controlling hypertension useful for general physician practice.
Keywords: hypertension, DASH, plant based diets
Słowa kluczowe: nadciśnienie, dieta DASH, diety roślinne

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Stanowi wiodący czynnik ryzyka zgonów na świecie. Badanie NATPOL 2011 wykazało, że rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w Polsce sięga 33% (1). W nieco różniącym się metodyką badaniu WOBASZ (2) stwierdzono, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego w Polsce wynosi ok. 36%. W ciągu dekady zaobserwowano wzrost częstości występowania nadciśnienia tętniczego, jakiegokolwiek leczenia przeciwnadciśnieniowego oraz skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego (blood pressure, BP) (3).

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz