Czytelnia on-line

Medycyna bólu Terapia 2019, 7 ( 378 ) :  48  -  51

Ocena bólu u pacjentów z zaburzeniami poznawczymi

Pain assessment in patients with cognitive impairment

Summary: According to the definition of pain, it is recognized that the inability to communicate verbally does not preclude a patient’s need for appropriate analgesic treatment. However, pain occurring in patients with cognitive impairment is a significant clinical problem. Difficult communication and lack of sufficient knowledge are the causes of inadequate diagnosis and the lack of pain management in this group of patients. Some empirical data suggest that patients with cognitive impairment receive significantly less analgesics compared to their peers without such disorders. Patients with dementia are particularly vulnerable to inadequate pain treatment because their ability to recognize, assess and verbalize pain is limited, and self-report methods for diagnosis are often insufficient. When caring for patients with severe cognitive impairment and dementia, a more comprehensive approach to pain assessment should be considered, in which self-assessment methods and pain observation scales are integrated.
Keywords: cognitive disorders, dementia, pain observation scales, chronic pain
Słowa kluczowe: zaburzenia poznawcze, demencja, skale obserwacyjne bólu, ból przewlekły

Ból jest jedną z częściej odczuwanych dolegliwości u pacjentów w wieku podeszłym. Często współwystępuje z innymi schorzeniami mogącymi być źródłem dolegliwości bólowych (1). Wiadomo także, że w tej grupie wiekowej częściej mamy do czynienia z urazami, interwencjami medycznymi (zabiegi chirurgiczne), które wymagają hospitalizacji. U pacjentów w wieku podeszłym proces zdrowienia przebiega wolniej i często powrót do stanu wyjściowego jest niemożliwy (2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: