Czytelnia on-line

Medycyna bólu Terapia 2019, 7 ( 378 ) :  52  -  56

Przeciwciała monoklonalne – nowa grupa leków w terapii migreny

Monoclonal antibodies: a new group of drugs in migraine treatment

Summary: Migraine is a complex brain disorder of sensory processing. Its pathophysiology has not been fully explained, but data are accumulating on inherited genetic factors that predispose the brain to migraine, in a complex interplay with potential trigger factors. There is a huge unmet need in currently available migraine treatments, even more so for prophylactic drugs than for acute drugs. Monoclonal antibodies (mAbs) targeting the calcitonin gene-related peptide (CGRP) pathway have been developed for episodic and chronic migraine prevention, either through binding the CGRP ligand (eptinezumab, fremanezumab, galcanezumab) or the CGRP receptor (erenumab). The efficacy of all four drugs is modest over placebo in episodic and chronic migraine prevention and overall comparable with available oral preventive treatments; current tolerability and safety data of this new treatment approach certainly promise a major step forward for migraine patients.
Keywords: migraine, monoclonal antibody
Słowa kluczowe: migrena

Migrena jest chorobą przewlekłą, okresowo ujawniającą się silnymi bólami głowy, którym towarzyszą nudności, wymioty, światłowstręt oraz nadwrażliwość na światło i dźwięki. W Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy wyróżnia się kilka postaci klinicznych migreny, przy czym migrena epizodyczna z aurą i bez aury są najczęstsze (1). Wraz z czasem trwania migreny obserwuje się progresję kliniczną (zdolność do przeistaczania się w migrenę przewlekłą lub codzienne bóle głowy), elektrofizjologiczną (występowanie zmian w zapisie elektroencefalograficznym) i morfologiczną (występowanie zmian w istocie białej).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: