Czytelnia on-line

Medycyna bólu Terapia 2019, 7 ( 378 ) :  57  -  60

Zastosowanie leków biologicznych w leczeniu bólu kostnego

Biological drugs in treating bone pain

Summary: Metastatic changes in bones and cancer-related bone pain are major factors in advanced cancer that significantly worsen patients’ quality of life and their estimated life expectancy. Due to its character, bone pain is very difficult to control with the help of widely available analgesics or non-pharmacological methods; intense bone pain is even considered a crisis situation in palliative care. Thanks to ongoing research, we know more about the most probable causes of bone pain. This has led to the development of a number of biological drugs with the potential to act as co-analgesics that can substantially improve bone pain control. A few of these drugs are described in this paper.
Keywords: bone pain, denosumab, tanezumab
Słowa kluczowe: ból kostny, denosumab, tanezumab

Dzięki postępowi w rozpoznawaniu i leczeniu choroby nowotworowej pacjenci żyją coraz dłużej, co z kolei zwiększa znacząco ryzyko pojawienia się przerzutów nowotworowych. Układ kostny jest na 3. miejscu, jeśli chodzi o ilościową lokalizację przerzutów, a także jest jednym z najszybciej atakowanych układów organizmu człowieka. Prym w tym zakresie wiodą nowotwory piersi i prostaty. W badaniach pośmiertnych osób zmarłych z powodu tych nowotworów w ok. 70% przypadków obserwuje się zmiany przerzutowe do układu kostnego. Kolejne są nowotwory tarczycy, nerek i płuc – 30–40% pacjentów w badaniach post mortem ma stwierdzone przerzuty do kości. Szacuje się więc, że prawdopodobnie za ponad 80% wszystkich zmian przerzutowych do kości odpowiadają nowotwory piersi, prostaty i płuc, co wynika z ich częstego występowania w populacji (1–3).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Marcin Janecki Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach