Czytelnia on-line

Medycyna bólu Terapia 2019, 7 ( 378 ) :  76  -  79

Fizjoterapia u chorych na nowotwór

Possibilities of physiotherapy in a cancer patient

Summary: Physiotherapy is an important part of cancer treatment. It prevents complications and functional consequences of oncological treatment, removes functional consequences of oncological treatment, relieves the symptoms of the terminal period of the disease, improves the patient’s quality of life. It is indicated at every stage of cancer. Performed at the same time as basic treatment, it supports and facilitates it. Physiotherapeutic methods are selected individually, taking into account the type and location of the cancer, the severity of the disease, the method and stage of basic treatment, the general condition of the patient, his or her preferences, and the experience of the therapist. However, physiotherapy has major limitations due to its stimulating action, the potential risk of relapse or development. There is no scientific evidence confirming its safety. Therefore, physicians, physiotherapists and patients have great concerns about the use of physiotherapy.
Keywords: physiotherapy, oncology, cancer, exercise
Słowa kluczowe: fizjoterapia, onkologia, choroba nowotworowa, ćwiczenia

Fizjoterapia jest istotnym elementem leczenia u pacjenta z chorobą nowotworową. Zapobiega powikłaniom i czynnościowym następstwom leczenia onkologicznego, usuwa czynnościowe następstwa leczenia onkologicznego, łagodzi objawy terminalnego okresu choroby, poprawia jakość życia chorego. Wskazana jest w każdej fazie choroby nowotworowej, wspomaga i ułatwia leczenie onkologiczne. Metody fizjoterapeutyczne dobierane są indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju i lokalizacji nowotworu, stopnia zaawansowania choroby, sposobu i fazy leczenia podstawowego, stanu ogólnego pacjenta, jego preferencji oraz doświadczenia terapeuty.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: