Czytelnia on-line

Diabetologia Terapia 2018, 5 ( 364 ) :  40  -  44

Wpływ długotrwałego stosowania metforminy na stężenie witaminy B12

The influence of long-term metformin use on vitamin B12 concentration

Summary: Recent years have brought more and more papers discussing the potential influence of metformin on vitamin B12, folic acid, homocysteine and methylmalonic acid concentration, the direction of this relationship and its implications in daily practice. Due to widespread use of metformin, the topic is definitely worth attention.
Does metformin reduce the concentration of vitamin B12 in the plasma? If it does, then how? What are the effects of cobalamin deficiency? Does vitamin B12 deficiency due to metformin use cause the development of diabetic neuropathy? And does metformin perhaps show neuroprotective activity? Should routine vitamin B12 concentration periodic tests be introduced into daily practice? And what about supplementary treatment?
The paper's authors ask the questions and try to find answers as accurately as possible. Even though such scientific papers have been published for many years, we still lack strong evidences to support most of the above-mentioned ideas. Most of the research yields observational papers, mostly cross-sectional. Maybe it is enough to suspect the influence of metformin on decreasing vitamin B12 levels, but it is difficult to answer more precise questions. It is also not easy to present unambiguous answers and simple recommendations. Nevertheless, the present text should help familiarize readers with the topic, offering a review of the current state of knowledge, and might suggest directions of further research.
Keywords: metformin, vitamin B12 deficiency, diabetes, pharmacotherapy
Słowa kluczowe: metformina, niedobór witaminy B12, cukrzyca, farmakoterapia

Metforminę można uznać, zaraz obok insuliny, za podstawowy lek stosowany u chorych na cukrzycę. Jej kluczowa rola w algorytmach leczenia jest podkreślana zarówno przez wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), jak i jego amerykańskiego odpowiednika (American Diabetes Association, ADA) (1,2). Metformina jest także najstarszym lekiem doustnym podawanym w cukrzycy, więc nie tylko szeroko stosowanym, ale też dobrze poznanym. Jednak, o ile zaburzenia żołądkowo-jelitowe są powszechnie znanymi działaniami niepożądanymi wyzwalanymi przez ten lek (3), o tyle nie należy również zapominać o rzadszych skutkach ubocznych. Jako przykład można podać niedobór witaminy B12 spowodowany zaburzeniami wchłaniania obserwowanymi u osób leczonych metforminą.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: