Czytelnia on-line

Maj 2018 NR 5 ( 364 )

Diabetologia

Redaktor numeru: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Spis treści:

Najnowsze zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania z chorymi na cukrzycę

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: zalecenia kliniczne, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Rozpoznawanie cukrzycy u osób dorosłych – czy to typ 1, czy typ 2?

  Autorzy:
 • dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, cukrzyca typu 1, cukrzyca LADA, rozpoznanie

Aktualna charakterystyka kliniczna cukrzycy typu MODY – praktyczne wskazówki diagnostyczne

  Autorzy:
 • lek. Monika Storman
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: MODY, cukrzyca typu 2 występująca u osób młodych, choroba monogenowa, diagnostyka, pochodne sulfonylomocznika

Nowoczesne metody monitorowania glikemii – ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) i monitorowanie glikemii metodą skanowania (FGM)

  Autorzy:
 • dr n. med. Mariusz Tracz
Słowa kluczowe: ciągłe monitorowanie glikemii, monitorowanie glikemii metodą skanowania, cukrzyca

Czy stosowanie suplementów diety w celu poprawy zaburzeń metabolicznych w stanie przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2 jest uzasadnione? Przegląd piśmiennictwa

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 • dr hab. n. med. Tomasz Tomasik
 • dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
Słowa kluczowe: suplementy diety, stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2

Najnowsze możliwości stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych

  Autorzy:
 • dr n. med. Jolanta Jurczyńska
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, doustne leki przeciwcukrzycowe, zdarzenia sercowo-naczyniowe

Wpływ długotrwałego stosowania metforminy na stężenie witaminy B12

  Autorzy:
 • lek. Anna Poradzka
 • dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: metformina, niedobór witaminy B12, cukrzyca, farmakoterapia

Nowe możliwości insulinoterapii w 2018 roku

  Autorzy:
 • dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: insulina, insulina analogowa, insulina biosymilarna

Leczenie insuliną w warunkach szpitalnych

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 • dr n. med.Małgorzata Godziejewska-Zawada
Słowa kluczowe: szpital, insulinoterapia, insulinoterapia dożylna

Terapia pompowa cukrzycy w 2018 roku – coraz większe możliwości

  Autorzy:
 • dr n. med. Magdalena Kmiecik
 • dr n. med. Agnieszka B. Niebisz
Słowa kluczowe: pompa insulinowa, system ciągłego monitorowania glikemii, nowoczesne leczenie cukrzycy typu 1

Ciężarna z cukrzycą – jak leczyć bezpiecznie?

  Autorzy:
 • dr n. med. Agnieszka B. Niebisz
 • dr n. med. Magdalena Kmiecik
Słowa kluczowe: cukrzyca w ciąży, leczenie cukrzycy w ciąży, rozpoznawanie cukrzycy w ciąży

Podstawowe zasady postępowania z pacjentem z retinopatią cukrzycową dla lekarzy rodzinnych i diabetologów

  Autorzy:
 • dr n. med. Iwona Partyka
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki, makulopatii cukrzycowa, angiografia fluoresceinowa, optyczna tomografia, laseroterapia, iniekcja doszklistkowa, inhibitory VEGF, witrektomia

Bólowa postać neuropatii cukrzycowej – zasady skutecznej terapii

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
 • lek. Mateusz Mieczkowski
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Słowa kluczowe: cukrzyca, neuropatia bólowa, farmakoterapia neuropatii bólowej