Czytelnia on-line

Diabetologia Terapia 2018, 5 ( 364 ) :  9  -  12

Rozpoznawanie cukrzycy u osób dorosłych – czy to typ 1, czy typ 2?

Diagnosis of diabetes mellitus in adults: type 1 or type 2?

Summary: Diabetes mellitus remains one of the most common chronic disorders. The majority of patients are diagnosed with type 2 diabetes (ca. 90%) or type 1 diabetes (ca. 5-10%). Other types of diabetes remain rare. Diagnosis is usually based on a clinical examination and biochemical results. Some patients simultaneously demonstrate characteristic features of both main types of diabetes. This can produce difficulties in diagnosis. Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) is a complex autoimmune form of type 1 diabetes. This type of diabetes is often misdiagnosed and treated as type 2 diabetes. Proper diagnosis of the type of diabetes is vital for introducing the optimal therapy.
Keywords: diabetes mellitus type 2, diabetes mellitus type 1, latent autoimmune diabetes in adults, LADA, diagnosis
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, cukrzyca typu 1, cukrzyca LADA, rozpoznanie

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób metabolicznych. Przewlekła hiperglikemia doprowadza początkowo do zaburzeń czynnościowych, a następnie uszkodzenia i niewydolności wielu układów i narządów, przede wszystkim naczyń krwionośnych i nerwów. Z tego powodu ONZ uznała cukrzycę za jedną z 10 najważniejszych przewlekłych chorób na świecie. Według danych International Diabetes Federation (IDF), w 2017 r. liczba dorosłych (w wieku 20–79 lat) chorych na cukrzycę na świecie wynosiła 425 mln. Szacuje się, że w 2045 r. wzrośnie ona do 629 mln. W Polsce liczbę dorosłych chorych na cukrzycę w 2017 r. oceniono na 2 mln 236 tys., a osób z nierozpoznaną cukrzycą – na ponad milion (1). Uzasadnia to konieczność odpowiednio wczesnego i prawidłowego rozpoznania według obowiązującej klasyfikacji cukrzycy. Najczęstszymi postaciami cukrzycy są cukrzyca typu 2 oraz cukrzyca typu 1. Ponad 90% wszystkich chorych na cukrzycę stanowią chorzy na cukrzycę typu 2, 5–10% chorzy na cukrzycę typu 1, a u niewielkiego odsetka pacjentów rozpoznaje się inne typy cukrzycy (2).

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: