Czytelnia on-line

Diabetologia Terapia 2018, 5 ( 364 ) :  57  -  60

Ciężarna z cukrzycą – jak leczyć bezpiecznie?

Pregnant with diabetes: what treatment is safe?

Summary: Disorders of carbohydrate metabolism in pregnancy are currently the most frequent obstetric pathology. Proper diagnosis and treatment reduces the risk for both mother and offspring. All pregnant women should be screened for diabetes, and those with risk factors present before pregnancy are eligible for a diagnostic test with 75 g glucose once pregnant. Women with pregestational diabetes should be subject to re-education regarding diet, glucose monitoring and insulin therapy as well as an assessment for long-term complications and methods of treatment of accompanying disorders. The basis for the treatment of carbohydrate metabolism disorders during pregnancy is a diet with an appropriate nutritional composition and calorie content. Nutritional treatment is effective in most women with diabetes diagnosed for the first time in pregnancy. In Poland, insulin is the only antidiabetic medicine approved for treatment during pregnancy, however metformin can be continued in special situations (e.g. polycystic ovarian syndrome). Multiple daily injections are most often used in treating diabetes in pregnancy, and in patients with type 1 diabetes it is reasonable to consider the use of an insulin pump. Regardless of the type of carbohydrate metabolism disorder and the treatment method, achieving optimal metabolic control of diabetes (glycated hemoglobin HbA1c < 6.5%) is crucial, as it effectively limits the number of complications in women and newborns.
Keywords: diabetes in pregnancy, treatment of gestational diabetes, diagnosis of gestational diabetes
Słowa kluczowe: cukrzyca w ciąży, leczenie cukrzycy w ciąży, rozpoznawanie cukrzycy w ciąży

Hiperglikemia w ciąży jest najczęstszą patologią położniczą. Nierozpoznana i nieleczona niesie za sobą konsekwencję zarówno dla matki, jak i dla dziecka. U kobiet w ciąży z cukrzycą częściej dochodzi do nadciśnienia indukowanego ciążą, rzucawki, cholestazy ciążowej i zaburzeń w wytwarzaniu płynu owodniowego. Zagrożenie dotyczy również poronień oraz przedwczesnych porodów. U dzieci z ciąż powikłanych hiperglikemią w większym odsetku występują wady wrodzone, hipotrofia, makrosomia oraz hipoglikemia poporodowa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kobiety po przebyciu cukrzycy w ciąży mają znacząco większe ryzyko cukrzycy typu 2 w przyszłości, a ich dzieci tendencję do otyłości w wieku pokwitaniowym i też obecny jest czynnik ryzyka cukrzycy typu 2 w dorosłym życiu.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: