Czytelnia on-line

Diabetologia Terapia 2018, 5 ( 364 ) :  67  -  73

Bólowa postać neuropatii cukrzycowej – zasady skutecznej terapii

Painful diabetic neuropathy: principles of effective therapy

Summary: One complication of diabetes extremely difficult to treat is neuropathy. It changes the clinical picture of most diseases, causing their weaker manifestation, which results in delay or complete discontinuation of their diagnosis and therapy. In the course of neuropathy, we encounter not only classic disease syndromes resulting from the lack of sensation, but also so-called painful neuropathy, manifested in excessive sensations such as pain, burning or a feeling of being electrocuted. These symptoms appear incidentally, but in some patients they can persist for a long time, significantly worsening the quality of life. The paper presents a synthetic review of knowledge in the field of pathogenesis, clinical presentation and methods of therapy of causative and symptomatic painful neuropathy in patients with diabetes.
Keywords: diabetes mellitus, painful neuropathy, pharmacotherapy of painful neuropathy
Słowa kluczowe: cukrzyca, neuropatia bólowa, farmakoterapia neuropatii bólowej

Zgodnie z najnowszymi danymi epidemiologicznymi opublikowanymi w 2017 r. u ok. 3 mln osób w Polsce stwierdzono obecność cukrzycy. Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost zachorowań na cukrzycę, w podobny sposób rosnąć będzie liczba jej powikłań, w tym łagodnych lub ciężkich form uszkodzenia układu nerwowego.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: