Czytelnia on-line

Pediatria Terapia 2021, 3 ( 398 ) :  4  -  7

Żywienie późnych wcześniaków

Feeding late preterm infants

Summary: The importance of nutrition to improve long-term outcomes of prematurely born newborns is now well-known. Late pre-term babies (LPTs), i.e. newborns born between the 34th 0/7 and 36th 6/7 week of gestational age, account for 70% of all prematurely born newborns. The morbidity and mortality of LPTs is lower than among preterm babies born before the 32nd week but higher than that of term babies; the earlier the baby was born, the more the likelihood of complications increases. The most common nutrition-related complications include hypoglycemia, difficulties in breast-feeding, both during the hospital stay and after discharge, inadequate weight gain after birth and poor early growth. The recommended nutritional practice in this group of newborns is discussed.
Keywords: late preterm infant [LPT]\, breast feeding, enteral and parenteral nutrition
Słowa kluczowe: późny wcześniak, karmienie piersią, żywienie enteralne i pozajelitowe

Okres życia płodowego jest czasem najszybszego rozwoju w ciągu życia człowieka. Pomiędzy 22. a 40. tygodniem ciąży masa ciała zwiększa się ponad 6-krotnie (1). Prawidłowy rozwój noworodków, które rodzą się przedwcześnie, w tej fazie szybkiego wzrostu uzależniony jest od odpowiedniego postępowania żywieniowego, za które odpowiada personel medyczny. Noworodki urodzone pomiędzy 34. 0/7 tygodniem ciąży [t.c.] a 36. 6/7 t.c. nazywane są późnymi wcześniakami (late-preterm infants, LPT). Stanowią ponad 70% wszystkich noworodków przedwcześnie urodzonych. Nie zaleca się obecnie stosowania nazwy dzieci urodzone blisko terminu porodu (near term) w celu podkreślenia większego ryzyka wystąpienia powikłań wynikających z niedojrzałości anatomicznej i fizjologicznej. Zachorowalność i śmiertelność w tej grupie noworodków jest mniejsza niż wśród wcześniaków urodzonych przed 32. t.c., jednak jest wyższa w porównaniu z dziećmi urodzonymi o czasie i tym większa, im młodsze jest dziecko. W czasie hospitalizacji po urodzeniu najczęściej występującymi powikłaniami są problemy związane z żywieniem. Częściej występują również: hipotermia, niewydolność oddechowa, bezdechy, hiperbilirubinemia i zakażenia (2‒5). Wskaźniki inicjacji i kontynuacji karmienia piersią są gorsze w porównaniu z noworodkami urodzonymi o czasie (3,6). LPT mają zwiększone ryzyko ponownej hospitalizacji po wypisie ze szpitala z wielu powodów, z których głównymi są trudności w karmieniu, żółtaczka oraz zakażenia (2,3,5).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: