Czytelnia on-line

Pediatria Terapia 2021, 3 ( 398 ) :  9  -  17

Zapalenie zatok przynosowych u dzieci

Rhinosinusitis in children

Summary: Rhinosinusitis in children continues to be a diagnostic and therapeutic problem. The criteria for diagnosis are based on the presence of specific clinical symptoms, such as nasal obstruction, anterior or posterior rhinorrhea, facial pain, cough. Viruses are the main etiological factor of acute inflammation. Chronic rhinosinusitis is a constant element of cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia, and immune disorders.
Keywords: rhinosinusitis, cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesis
Słowa kluczowe: zapalenie zatok, mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek

Zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową zarówno zatok przynosowych, jak i nosa. Dlatego prawidłowa nomenklatura dla określenia stanu zapalnego zatok przynosowych to rhinosinusitis, czyli zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Najnowsze dane dotyczące nomenklatury, patofizjologii, diagnostyki, symptomatologii, zasad postępowania terapeutycznego określają europejskie wytyczne na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps), czyli EPOS. Jest to bardzo cenny zbiór wytycznych i standardów, który porządkuje zasady postępowania z pacjentem zarówno w stosunku do diagnostyki, jak i leczenia, nie jest to jednak dokument prawny ani sztywny zbiór wskazówek postępowania medycznego dla lekarza praktyka. Nasuwa się pytanie, czym są wobec tego wytyczne EPOS i jak należy je traktować? Wytyczne powstają dzięki analizie dostępnych publikacji spełniających kryteria medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine, EBM) i mają pomóc lekarzom w podjęciu prawidłowych decyzji diagnostyczno-leczniczych. Zadaniem EPOS jest również wskazanie obszarów, które wymagają dalszych badań klinicznych w celu ustalenia wytycznych. EPOS również podejmuje kwestie ekonomiczne ‒ koszty leczenia oraz wskazuje opcje leczenia naj-bardziej optymalne z tego punktu widzenia (1,2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: