Czytelnia on-line

Pediatria Terapia 2021, 3 ( 398 ) :  58  -  69

Alergia na białka mleka krowiego: postępowanie lekarza pierwszego kontaktu

Cow's milk protein allergy: The general practitionerʼs approach

Summary: Cow's milk protein allergy is the most common type of food allergy in children, with a growing trend of occurrence. It can proceed in both the IgE-mediated and the non-IgE-mediated mechanism, hence the clinical symptoms are truly diverse. They include gastrointestinal, skin, and respiratory system ailments as well as general symptoms in the form of anaphylactic reaction. The diagnosis, especially of the non-IgE-mediated form, can be difficult. It is essential to demonstrate a cause-and-effect relationship, namely improvement on a dairy-free diet and deterioration after oral exposure to milk allergens, i.e. a positive oral food challenge. The diagnosis of cowʼs milk protein allergy requires a dairy-free diet. Milk is a crucial component of the diet of infants and young children, therefore the elimination of milk from the diet must be associated with its appropriate supplementation. A dairy-free diet should be followed until tolerance is achieved, the duration of which varies. The physician deciding whether to use it or to defer it should remember about the consequences. An unnecessarily introduced dairy-free diet may carry a risk of nutritional defi-ciencies, developmental disorders, reducing the quality of life, developing feeding disorders and provoking acute allergic reactions. In turn, the consequence of improper diagnosis/misdiagnosis of cowʼs milk protein allergy is the patientʼs exposure to the possibility of an anaphylactic reaction and a range of disorders resulting from ongoing allergic inflammation. Based on international and Polish guidelines and the authorsʼ own experience, the paper discusses the principles of diagnosis and treatment of children with cow's milk protein allergy.
Keywords: cowʼs milk allergy, diagnosis, treatment, hydrolyzed formula, elemental formula
Słowa kluczowe: alergia na białka mleka krowiego, diagnostyka, leczenie, mieszanka hydrolizowana, mieszanka elementarna

Mleko krowie stanowi produkt gruczołów mlecznych krów (Bos domesticus). Jego obecność w diecie człowieka ma blisko 9000 lat historii, a opisy reakcji niepożądanych po spożyciu mleka pochodzą z IV wieku p.n.e. Białka mleka krowiego (BMK) są jako pierwsze wprowadzane do diety niemowląt niekarmionych wyłącznie piersią. Mleko stanowi kluczowy, niezbędny składnik odżywczy diety niemowląt i małych dzieci, choć równocześnie niektórym z nich może szkodzić, wywołując objawy wynikające z nadwrażliwości na nie. Jeśli u ich podłoża leżą reakcje immunologiczne, rozwija się alergia na białka mleka krowiego (ABMK).
Zatem ABMK to powtarzalna, niepożądana reakcja organizmu o charakterze immunologicznym, wywołana przez BMK, która zazwyczaj ujawnia się w okresie niemowlęcym (1). Mleko krowie, obok jaj, pszenicy, soi i orzeszków ziemnych, stanowi kluczową przyczynę rozwoju alergii pokarmowej (AP) u dzieci, wchodząc w skład tzw. wielkiej ósemki alergenów, stanowiących przyczynę ok. 90% alergii na pokarmy.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: