Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2020, 12 ( 395 ) :  43  -  51

Makrolidy w praktyce ambulatoryjnej. Kiedy klarytromycyna? Kiedy azytromycyna?

Macrolides in ambulatory practice. When azithromycin? When clarithromycin? Respiratory infections

Summary: In contemporary ambulatory practice, clarithromycin and azithromycin, which have a similar antibacterial spectrum in vitro, are used interchangeably in cases of immediate allergy to beta-lactams . Given previous clinical investigations on pathogen eradication, there are evident differences between the two antibiotics; clarithromycin (provided macrolide sensitivity) is efficient in the eradication of Streptococcus pyogenes in cases of streptococcal tonsillitis. Streptococcus pneumoniae is efficiently eradicated with clarithromycin in cases of acute otitis media. Unfortunately, available clinical research has revealed that azithromycin is not an efficient eradicator of these pathogens of bacterial upper respiratory tract infections. Azithromycin is a useful and convenient component in combined (with beta-lactam) empiric treatment of community-acquired pneumonia in both children and adults. Such a combination covers both typical (e.g. streptococcus pneumoniae) and atypical pathogens of community-acquired pneumonia. The anti-inflammatory properties of azithromycin are additional benefits of such a combination. Proper use of each of these antibiotics should protect against the development of antibiotic resistance.
Keywords: azithromycin, clarithromycin, respiratory infections
Słowa kluczowe: klarytromycyna, azytromycyna, zakażenia układu oddechowego

Erytromycyna A, wprowadzona w latach 50. jako najwcześniej zastosowany makrolid, była początkowo przeznaczona do leczenia zakażeń wywołanych przez gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), już wówczas opornego na penicylinę. Z czasem stała się doustną alternatywą dla penicyliny stosowanej wówczas tylko parenteralnie. Przeznaczona podobnie jak penicylina do leczenia zakażeń wywołanych przez ziarniaki Gram(+), tj. paciorkowca ropotwórczego (grupa A β-hemolizującego paciorkowca, group A β-hemolytic Streptococcus [GABS]), pneumokoka (Streptococcus pneumoniae SP), a także gronkowca złocistego wówczas koagulazo dodatniego produkującego penicylinazę. Współcześnie jest to gronkowiec metycylinowrażliwy (methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, MSSA).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: